Цілі діяльності підприємства

     КНП «ЦПМСД №6»  створений з метою реалізації державної політики у сфері охорони здоров’я, що передбачає проведення на території Комунарського району заходів, спрямованих на:

     –  забезпечення дитячого та дорослого населення доступною, своєчасною, якісною та ефективною первинною медико-санітарною допомогою;   

      – організація надання первинної медико-санітарної допомоги, у тому числі невідкладної медичної допомоги, у визначеному чинним законодавством України порядку;

     – проведення профілактичних щеплень серед населення району;

     – забезпечення права громадян на вільний вибір лікаря, що надає первинну медико-санітарну допомогу (лікаря загальної практики – сімейного лікаря, дільничного терапевта, дільничного педіатра), у визначеному чинним законодавством України порядку;

      – планування, організація, участь та контроль за проведенням профілактичних оглядів населення;

  – забезпечення дотримання наступності та послідовності у наданні медичних послуг населенню Комунарського району із закладами охорони здоров’я та установами, що надають вторинну (спеціалізовану), третинну (високоспеціалізовану) та екстрену медичну допомогу (медичний маршрут пацієнта);

     – організацію відбору та спрямування хворих на консультацію та лікування до закладів охорони здоров’я та установ, що надають вторинну (спеціалізовану) та третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу, а також відбору хворих на санаторне – курортне лікування та реабілітацію у визначеному чинним законодавством України порядку;

    – забезпечення дотримання стандартів та уніфікованих клінічних протоколів медичної допомоги;

    – впровадження нових форм та методів профілактики, діагностики, лікування та реабілітації захворювань та станів;

    – організація стаціонарозамінних форм надання медичної допомоги;

    – проведення експертизи тимчасової непрацездатності та контролю за видачею листків непрацездатності;

    – направлення на МСЕК осіб із стійкою втратою працездатності;

    – участь у проведенні інформаційної та освітньо -роз’яснювальної роботи серед населення щодо формування здорового способу життя;

    – організацію пільгового забезпечення лікарськими засобами населення у визначеному чинним законодавством України порядку;

    – проведення заходів з попередження і своєчасного виявлення захворювань, зменшення рівня ускладнень, інвалідності та смертності населення, в першу чергу від попереджувальних захворювань та станів;

    – координацію впровадження та контроль за виконанням місцевих програм та заходів з питань удосконалення надання первинної медико-санітарної медичної допомоги;

     – визначення проблемних питань надання первинної медико-санітарної допомоги населенню Комунарського району та шляхів їх вирішення;

    – проведення профілактичних та протиепідемічних заходів;

    – визначення потреби структурних підрозділів КНП «ЦПМСД №6» та населення у лікарських засобах, виробах медичного призначення, медичному обладнанні та транспортних засобах для забезпечення населення доступною, своєчасною та якісною медичною допомогою;

    – моніторинг забезпечення та раціональне використання лікарських засобів, виробів медичного призначення, медичного обладнання та транспортних засобів;

    – моніторинг виконання та фінансового забезпечення державних соціальних нормативів із забезпечення населення первинною медико-санітарною допомогою;

    – вивчення, аналіз і прогнозування показників стану здоров’я населення та участь у розробці заходів, спрямованих на збереження і покращення здоров’я населення;

   – забезпечення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників КНП «ЦПМСД №6»;

    – надання медичних та інших послуг фізичним та іншим юридичним особам на безоплатній  основі на умовах, визначених чинним законодавством України.

 

Перейти до вмісту